Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2019 määruse nr 14 „Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 6

Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2019 määruse nr 14 „Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks“ muutmine

Vastu võetud 21.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 1 ja 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 6 ja 7 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel ning kooskõlas Viimsi valla 2020. aasta eelarvega.

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2019 määrust nr 14 "Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks" muudetakse järgnevalt:

  paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt
  1) Viimsi Muusikakool – 2968 eurot aastas või 329.83 eurot kuus
  2) Viimsi Kunstikool – 1470 eurot aastas või 163.88 eurot kuus.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

Illar Lemetti
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json