Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 7

Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine“ muutmine

Vastu võetud 23.01.2020 nr 94

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7 ning Tori Vallavolikogu 29. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määrust nr 46 „Tori valla arengukava 2018–2030 vastuvõtmine“ muudetakse ja kinnitatakse Tori valla arengukava 2018–2030 uus redaktsioon vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa Tori valla arengukava 2018-2030

/otsingu_soovitused.json