Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 8

  Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

  Vastu võetud 23.01.2020 nr 95

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 371 lõike 1 , § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning Tori Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 10 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 (lisatud).

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 45 „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa 1 Eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

  Lisa 2 Investeeringute tegevuskava

  /otsingu_soovitused.json