Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 21

  Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 27.01.2020 nr 79

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1 ja Tapa valla finantsjuhtimise korra § 7 lg 1 alusel:

  § 1.   Kinnitada Tapa valla 2020 aasta eelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta eelarve tulude plaan summas 16 037 335 eurot (Lisa 2).

  § 3.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta eelarve kulude plaan summas 17 133 929 eurot (Lisa 3), ning kohustuste vähenemine summas 1 082 306 eurot (Lisa 4).

  § 4.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta eelarve katteallikate, kulude, reservfondi ja lõppjääkide tasakaal summas 18 216 235 eurot.

  § 5.   Kinnitada eelarveaasta kassatagavara summas 0 eurot.

  § 6.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta eelarve reservfond summas 77 807 eurot.

  § 7.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta kaasava eelarve summaks kuni 20 000 eurot.

  § 8.   Tapa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud valla eelarvesse, informeerides sellest volikogu.

  § 9.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2020.

  Reigo Tamm
  vallavolikogu aseesimees

  Lisa 1.Tapa valla 2020. aasta eelarve

  Lisa 2.Tapa valla 2020. aasta eelarve tulude plaan

  Lisa 3.Tapa valla 2020. aasta eelarve kulude plaan

  Lisa 4.Tapa valla 2020. aasta eelarve kohustuste vähenemine

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json