HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 22

Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Vastu võetud 27.01.2020 nr 1

Määrus antakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse“ § 7 lõike 2 punkti 3, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 83 lõike 1, lõike 2 ja lõike 5, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 7 ja Nõo Vallavolikogu 23. jaanuari 2020 määruse nr 38 „Nõo valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel.

§ 1.   Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

  Kinnitada Nõo vallale kuuluvates, vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolis ja muusikakoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2020. aastal alljärgnevalt:
  1) Nõo lasteaed Krõll 4 372 € aastas, 364 € kuus;
  2) Nõgiaru lasteaed 5 815 € aastas, 485 € kuus;
  3) Luke lasteaed Segasumma 7 098 € aastas, 591 € kuus;
  4) Tõravere lasteaed Tõruke 6 454 € aastas, 538 € kuus;
  5) Nõo Muusikakool 2 719 € aastas, 227 € kuus;
  6) Nõo Põhikool 1 417 € aastas, 118 € kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Nõo vallavalitsus tasub teistele omavalitsustele munitsipaalkoolide õppekoha eest vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmääradele.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse eelarveaasta algusest.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json