Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Mustvee valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2021, 6

Mustvee valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõikele 2, Mustvee valla põhimääruse § 38 ja § 39, Mustvee valla finantsjuhtimise korrale ja vallavalitsuse poolt esitatud eelarve projektile.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Mustvee valla 2021. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale järgmiselt
  1) põhitegevuse tulude eelarve summas 7 978 615 €;
  2) põhitegevuse kulude eelarve summas -8 019 863 €;
  3) investeerimistegevuse eelarve summas -1 568 601 €;
  4) finantseerimistegevus summas 42 931 €;
  5) likviidsete varade muutus summas -1 520 918 €;
  6) nõuete kohustuste saldo muutus 46 000 €;
  7) KP jääk 31.12.2020. a. 212 459 €.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avalikustamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

Lisa Mustvee valla 2021. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json