Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2021, 10

Viljandi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.01.2021 nr 133

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 15 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Viljandi valla 2021. aasta eelarve kogumahuga 28 152 730 (kakskümmend kaheksa miljonit ükssada viiskümmend kaks tuhat seitsesada kolmkümmend) eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla 2021. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json