Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2021. a eelarve

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2021, 12

Rapla valla 2021. a eelarve

Vastu võetud 28.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Rapla valla 2021. aasta eelarve järgmiselt:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) investeerimistegevuse eelarve (lisa 2).

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  (1) Volitada Rapla Vallavalitsust:
  1) korraldama hange ja sõlmima 2021. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks maksimaalselt summas 4 000 000 eurot tähtajaga kuni 120 kuud;
  2) liigendama eelarvet detailsemalt majandusliku sisu ja vastutaja järgi. Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel;
  3) vajadusel kasutama hangete kallinemisel investeerimistegevuse eelarves olevat täiendavat reservi, informeerides volikogu reservi kasutamisest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.

Margus Jaanson
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Investeerimistegevuse eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json