ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Misso Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2016, 47

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 28.05.2015 nr 7
RT IV, 04.06.2015, 19
jõustumine 07.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 30.03.2016, 3502.04.2016

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.
[RT IV, 30.03.2016, 35 - jõust. 02.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Misso vallas.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
 1) korteriüür kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 0,45 eurot 1 m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,2 eurot 1 m2 kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 11,15 eurot iga pereliikme kohta kuus ja/või kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kaks korda aastas – kuni 40 eurot kord;
 5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
a) kaugkütteta (maagaas) eluruumi kütte kulu kompenseeritakse kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus, s. h 1. septembrist - 30. aprillini kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus ja 1. maist - 31. augustini kuni 0,7 eurot 1 m2 kohta kuus.
b) kaugkütteta (puit, elekter jm) eluruumi kütte kulu kompenseeritakse kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 450 eurot aastas.
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 15 eurot kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloongaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
 8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
 9) hoonekindlustuse kulud kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu kuni 4 eurot ühe elaniku kohta kuus.

 (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arve või maksekviitungi alusel.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 1. juunist 2015. a.