Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kernu valla 2016. a eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2016, 57

Kernu valla 2016. a eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

1. Võtta vastu Kernu valla 2016. a eelarve põhitegevuse tulud 2 775 252,70 eurot, põhitegevuse kulud 2 700 365,35 eurot, investeerimistegevus kokku -571 213,74 eurot ja finantseerimistegevus 500 000 eurot. Likviidsete varade muutus 3 673,61 eurot (lisatud).
2. Eelarve on jõus 1. jaanuarist 2016. a.

Kuldar Paju
Vallavolikogu esimees

Lisa Kernu valla 2016. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json