Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine

Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2017, 1

Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine

Vastu võetud 23.03.2017 nr 2
jõustumine 01.05.2017

Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8 alusel.

§ 1.  Avaliku bussiliiniveo sõidupiletihinnad

 (1) Kehtestada Narva linnaliinidel, kus reisijate vedu toimub ainult Narva linna piires, sõidupiletihinnad järgmiselt:
 1) Paberpilet bussijuhilt ostes
 11) ühekordne täispilet v.a. punktis 12 nimetatud liinidel 0,6 eurot;
 12) ühekordne täispilet liinidel nr 36, 37, 38, 39, 41 1 euro;
 2) E-piletid Ühiskaarti kasutades
 21) ühekordne täispilet 0,5 eurot;
 22) kümne päeva täispilet 5,75 eurot;
 23) kahekümne päeva täispilet 11,50 eurot;
 24) kolmekümne päeva täispilet 15,35 eurot.

 (2) Kehtestada Narva linnapiiri ületavatel linnaliinidel sõidupiletite hinnad vastavalt lisale „Bussiliinide nr 36, 37, 38, 39, 41 piletihinnad“ 6 lehel.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 24. märtsi 2016 määrus nr 6 „Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine“

 (2) Määrus jõustub 1. mail 2017.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa Bussiliinide nr 36, 37, 38, 39, 41 piletihinnad