Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Luunja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2017, 5

Luunja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.03.2017 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel, Luunja Vallavolikogu 29.09.2016.a. määruse nr 66 Luunja valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastuvõtmine ning Luunja Vallavolikogu 30.06.2016. a määruse nr 43 „Luunja valla eelarve menetlemise ja finantsjuhtimise kord“ alusel.

§ 1.   Luunja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Luunja valla 2017. aasta eelarve kogumahus 5 899 757 eurot vastavalt lisadele 1-2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2017. a.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Eelarve

Lisa 3 Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json