Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve

Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2019, 14

  Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 26.03.2019 nr 14

  Määrus kehtestatakse Rae Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 22 „ Rae valla eelarve liigendamine“ ja Rae Vallavolikogu 19.03.2019 määruse nr 33 „ Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve“ alusel.

  § 1.  Rae valla 2019. aasta teine lisaeelarve kinnitamine.

   (1) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 507 934 eurot.

   (2) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 351 161 eurot.

   (3) Suurendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 11 730 eurot.

   (4) Vähendada 2019. aasta lõpu likviidseid varasid 145 043 eurot.

   (5) Punktides 1-4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json