Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 128 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 1

Kose Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 128 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 24.03.2021 nr 112

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 09.03.2021 korralduse nr 111 „Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel,

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Muuta Kose Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 128 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 41 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Vabastada vanemad või eestkostjad koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest tagasiulatuvalt 12.03.2021 kuni riigis kehtivate piirangute lõpuni, kui lasteaiateenust ei kasutata. Lasteaia kohatasu arvestatakse kohal käidud päevade eest.“

  (2) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 128 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 41 lõige 2.

§ 2.   Määruse avalikustamine

  Avalikustada käesolev määrus Kose valla veebilehel ja ajalehes Kose Teataja.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json