Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 12.08.2020 määruse nr 90 „Kose Huvikooli õppetasude kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 2

Kose Vallavolikogu 12.08.2020 määruse nr 90 „Kose Huvikooli õppetasude kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 24.03.2021 nr 113

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 09.03.2021 korralduse nr 111 „Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kose Vallavolikogu 12.08.2020 määrust nr 90 „Kose Huvikooli õppetasude kehtestamine“ täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41.   Rakendussäte

  “Vähendada vanema või eestkostja avalduse esitamise alusel Kose Huvikooli spordi-, muusika-, kunsti- ja huviõppeosakonna õppetasude maksmise kohustust 50% tagasiulatuvalt 01.03.2021 kuni riigis kehtivate piirangute lõpuni.“

§ 2.   Määruse avalikustamine

  Avalikustada käesolev määrus Kose valla veebilehel ja ajalehes Kose Teataja.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json