Teksti suurus:

Kanepi Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 13 „Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 6

Kanepi Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 13 „Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.03.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Kanepi Vallavolikogu 20.03.2018 määruses nr 13 „Kanepi valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  määrust täiendatakse § 3 lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„Vallavalitsus võib peatada osalustasu tasumise perioodiks, mil lasteasutuses käimine ei ole soovitatav inimeste vaheliste kontaktide vähendamise eesmärgil.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json