HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 9

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 128
RT IV, 21.12.2016, 13
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2020RT IV, 31.03.2020, 1403.04.2020
24.03.2021RT IV, 30.03.2021, 102.04.2021

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 1 punkti 2 ja lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse vanema poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) Kose valla koolieelses munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ühe lapse kohta.

§ 2.   Kohatasu

  Kohatasu lasteasutuses on 40 eurot kuus.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu rakendatakse üldjuhul 12 kuul aastas.

  (2) Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kohatasu ei arvestata, välja arvatud juhul, kui laps käib kollektiivpuhkuse ajal nn valvelasteaias.

  (3) Lapse ajutine puudumine (terviseseisundi tõttu, perekondlikel põhjustel vm puudumine) lasteaiast ei vabasta lapsevanemat kohatasu maksmisest.

  (4) Kohatasu makstakse Kose Vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01.01.2017.

§ 41.   Rakendussäte

  (1) Vabastada vanemad või eestkostjad koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest tagasiulatuvalt 12.03.2021 kuni riigis kehtivate piirangute lõpuni, kui lasteaiateenust ei kasutata. Lasteaia kohatasu arvestatakse kohal käidud päevade eest.
[RT IV, 30.03.2021, 1 - jõust. 02.04.2021]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 30.03.2021, 1 - jõust. 02.04.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json