Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Üürimäärade kehtestamine ruumide ja tehnika kasutamisel Elva Matkakeskuses

Väljaandja:Elva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 1

Üürimäärade kehtestamine ruumide ja tehnika kasutamisel Elva Matkakeskuses

Vastu võetud 01.11.2011 nr 17

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2; Elva Linnavolikogu 29. novembri 2010. a määruse nr 17 „Elva linnavara valitsemise kord” § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse üürimäärad ruumide ja tehnika kasutamisel Elva Matkakeskuses aadressil Pargi 2 ühekordsete või perioodiliste ürituste läbiviimisel, samuti teenuste tasumäärad.

§ 2.   Ruumide kasutamise üürimäärad

(1) Päevasel ajal kuni kella 18.00  E, T, K, N, R

5,50 eurot tund

(2) Õhtusel ajal alates kella 18.00  E, T, K, N, R

6,50 eurot tund

(3) Mittetulundusühingud

3,50 eurot tund

(4) Laupäeval, pühapäeval, rahvus- ja riigipühal

10,00 eurot tund

§ 3.   Tehnika kasutamise üürimäärad

(1) Arvuti, televiisor, kuvaheitja ja ekraan

6,50 eurot tund

(2) Arvuti, televiisor, kuvaheitja ja ekraan

16,00 eurot päev

§ 4.   Teenuste tasumäärad

(1) Dušši kasutamine üks kord

2,00 eurot

(2) Pakihoid üks päev

1,00 euro

§ 5.   Vara kasutusse andmise viisid

  (1) Kirjalik kokkulepe ühekordse ürituse läbiviimiseks.

  (2) Lepingu alusel perioodiliste ürituste läbiviimiseks.

§ 6.   Üüri maksmisest on vabastatud

  (1) Elva linna eelarvest rahastatavad mittetulundusühingud ja seltsid oma põhikirjaliste tegevuste eesmärgil korraldatud ürituste läbiviimisel.

  (2) Linnavalitsuse hallatavad asutused.

  (3) Korraldajad laste loovuse ja oskuste arendamise eesmärgil korraldatud ürituste läbiviimisel.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Kasutajaga kokkuleppel võib linnavalitsus kehtestada käesoleva määrusega sätestatud üürimääradest teisi tingimusi.

  (2) Elva Linnavalitsuse 16.09.2008. a määrus nr 3 „Üürimäärade kehtestamine ruumide ja tehnika kasutamisel Elva Matkakeskuses” ja Elva Linnavalitsuse 17.02.2009. a määrus nr 4, millega muudeti osaliselt üürimäärasid, tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 7. novembril 2011. aastal.

Toomas Järveoja
Linnapea

Maia Kukk
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json