Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Volituse andmine väärteomenetluses osalemiseks

Väljaandja:Elva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 8

Volituse andmine väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 25.01.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse „Väärteomenetluse seadustiku” § 9 p 2, § 10 lg 2, § 52 lg 2, 3, 14 ja 141; „Alkoholiseaduse” § 73 lg 2 p 9; „Ehitusseaduse” § 70 lg 3; „Jäätmeseaduse” § 127 lg 2 p 3; „Kaubandustegevuse seaduse” § 33 lg 2 p 4, lg 3 p 2 ja lg 4 p 3; „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 664 lg 2 p 1; „Liiklusseaduse” § 7468 lg 3; „Looduskaitseseaduse” § 75 lg 3; „Maapõueseaduse” § 73 lg 2; „Majandustegevuse registri seaduse” § 32 lg 2; „Maksukorralduse seaduse” § 162 lg 2 p 2; „Muinsuskaitseseaduse” § 49 lg 2 p 2; „Noorsootöö seaduse” § 17 lg 2; „Pakendiseaduse” § 33 lg 6; „Reklaamiseaduse” § 36 lg 2 p 5; „Tarbijakaitseseaduse” § 48 lg 2 p 3; „Teeseaduse” § 409 lg 2 p 4; „Tubakaseaduse” § 51 lg 3; „Turismiseaduse” § 315 lg 3 p 2; „Väärismetalltoodete seaduse” § 54 lg 2 p 4; „Ühistranspordiseaduse” § 5411 lg 2 p 3; „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 153 lg 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Elva Linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, järgmiselt:

  (1) Alkoholiseaduse §-de 53–56 ja 58-72 alusel:
  1) linnasekretär.

  (2) Ehitusseaduse §-de 65–69 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) linnamajandusosakonna ehitusspetsialist.

  (3) Jäätmeseaduse §-de 120–12611 alusel:
  1) linnamajandusosakonna keskkonnaspetsialist.

  (4) Karistusseadustiku §-de 261 ja 371 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) linnamajandusosakonna haljastusspetsialist.

  (5) Kaubandustegevuse seaduse §-de 24–29 ja 32 alusel:
  1) linnasekretär.

  (6) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662 ja 663 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja kaevetööde eeskirja rikkumise osas;
  2) linnamajandusosakonna ehitusspetsilist kaevetööde eeskirja rikkumise osas;
  3) linnamajandusosakonna haljastusspetsialist heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise osas.

  (7) Liiklusseaduse § 7437 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) linnamajandusosakonna ehitusspetsialist.

  (8) Looduskaitseseaduse §-de 71, 73, 74 alusel:
  1) linnamajandusosakonna keskkonnaspetsialist.

  (9) Maapõueseaduse § 72 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja.

  (10) Majandustegevuse registri seaduse § 31 alusel:
  1) linnasekretär.

  (11) Maksukorralduse seaduse §-de 1531–154 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) linnamajandusosakonna ehitusspetsialist.

  (12) Muinsuskaitseseaduse §-de 45–48 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) linnamajandusosakonna ehitusspetsialist.

  (13) Noorsootöö seaduse § 16 alusel:
  1) linnasekretär.

  (14) Pakendiseaduse §-de 29–31 alusel:
  1) linnamajandusosakonna keskkonnaspetsialist.

  (15) Reklaamiseaduse §-de 33–35 alusel:
  1) linnamajandusosakonna jurist.

  (16) Tarbijakaitseseaduse § de 45–47 alusel:
  1) linnasekretär.

  (17) Teeseaduse §-de 40–408 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja.

  (18) Tubakaseaduse § de 38–50 alusel:
  1) linnasekretär.

  (19) Turismiseaduse § 312 alusel:
  1) linnasekretär.

  (20) Väärismetalltoodete seaduse §-de 47–49 alusel:
  1) linnasekretär.

  (21) Ühistranspordiseaduse § 5411 lg 2 p 3 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja.

  (22) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 151 lõigete 1, 2 ja 5 alusel:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) linnamajandusosakonna ehitusspetsialist.

§ 2.  

  Paragrahvis 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteomenetlemise pädevuse piires, kui linnavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2011. aastal.

Reno Laidre
Linnapea

Maia Kukk
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json