Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimede määramine

Kohanimede määramine - sisukord
Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 11

Kohanimede määramine

Vastu võetud 27.03.2006 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313, 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387, 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610; 2005, 10, õiend; 32, 235) paragrahv 6 lõike 3 punkti 1; kohanimeseaduse (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, lõike 4; Elva Linnavolikogu 28.03.2005 määruse nr 3 “Elva linna kohanimede määramise kord” ning Elva Linnavolikogu 28. jaanuari 2002 otsusega nr 7 kehtestatud “Elva linnas Tartu mnt 35a asuva kinnistu detailplaneering” alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega määratakse OÜ Vestika omandis oleva Tartu mnt 35a asuva kinnistu, registriosaga nr 17348, piires detailplaneeringust tulenevatele uutele tänavatele kohanimed (asendiplaan lisatud).

§ 2.   Uute tänavate kohanimed on
1) Mustjärve tänav;
2) Umbjärve tänav;
3) Roostiku tänav;
4) Kulbioru tänav;
5) Kulbimäe tänav;
6) Murumäe tänav;
7) Jaagumäe tänav;
8) Viisjärve tänav;
9) Vestika tänav.

§ 3.   Määrus jõustub 03. aprillil 2006.a.

Leelo Suidt
Elva Linnavolikogu esimees

Lisa 

/otsingu_soovitused.json