ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Osaühingu Elva Soojus põhikirja muutmine

Osaühingu Elva Soojus põhikirja muutmine - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 26

  Osaühingu Elva Soojus põhikirja muutmine

  Vastu võetud 31.10.2011 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 1, § 5252 ning euro kasutusele võtmise seaduse alusel.

  § 1.  Muuta Osaühingu Elva Soojus põhikirja järgmiselt:

  1) Paragrahv 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  “(1) Osaühingu osakapitali suurus on 3259 (kolm tuhat kakssada viiskümmend üheksa) eurot.

  2) Paragrahv 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

  3) Paragrahv 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  “(6) Mitterahalisi sissemakseid hindab osaühingu juhatus. Hindamist kontrollib audiitor”.

  4) Paragrahv 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  “(2) Osa iga üks euro annab ühe hääle”.

  5) Paragrahv 7 lõige 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “4) sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepingud”.

  6) Paragrahv 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

  § 2.  Kinnitada OSAÜHINGU ELVA SOOJUS põhikirja uus redaktsioon vastavalt lisale.

  § 3.  Rakendussätted

    (1) Elva Linnavolikogu 19. juuni 2007. a määrus nr 7 “Osaühingu Elva Soojus põhikirja kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

    (2) Määrus jõustub 5. novembril 2011.

  Leelo Suidt
  Elva Linnavolikogu esimees

  Lisa Osaühingu Elva Soojus põhikiri

  /otsingu_soovitused.json