Teksti suurus:

Elva linna 2012. aasta eelarve

Elva linna 2012. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 45

  Elva linna 2012. aasta eelarve

  Vastu võetud 30.01.2012 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1; Elva linna põhimääruse § 48 lõige 13 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarve kogumahus 6 731 620 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarves kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

  § 3.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja seletuskirjast.

  § 4.   Lubada Elva Linnavalitsusel kasutada Elva linna eelarve reservfondi ettenägemata kulude katmiseks igakordselt kuni 2 000 (kaks tuhat) euro ulatuses.

  § 5.   Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

  § 6.   Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  § 7.   Määrus jõustub 02. veebruaril 2012. aastal.

  Leelo Suidt
  Elva Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Elva linna 2012.a eelarve

  Lisa Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json