Teksti suurus:

Saue valla 2014. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2014. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 9

Saue valla 2014. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 24.04.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 ja Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010. aasta määruse nr 15 „Saue valla põhimäärus“ § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2014. aasta lisaeelarve vastavalt lisale.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2014. aasta lisaeelarve