Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 24

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 17.04.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" § 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lapsevanemale, kelle laps käib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lasteaias rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määra juhul kui:
1) laps on suunatud erirühma ning tal on arsti ettekirjutus ujumise vastunäidustuse kohta;
2) laps käib sõimerühmas ja laps ei saa ujumisõpetust;
3) lapsele ei tagata lasteaiast tulenevatel põhjustel ujumisõpetust vähemalt 1 kuu jooksul.“

§ 2.   (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.


(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. märtsist 2014.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json