Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine

Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 45

  Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine

  Vastu võetud 16.10.2013 nr 91
  RT IV, 31.10.2013, 3
  jõustumine 03.11.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  28.01.2014RT IV, 12.02.2014, 2315.02.2014
  15.04.2014RT IV, 30.04.2014, 1303.05.2014

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 37 ja teeseaduse § 4 lg 3, § 5¹ alusel

  § 1.  Kinnitada Haljala valla kohalike teede, kohalikel teedel asuvate metsateede ja avalikult kasutatavate erateede nimekiri (lisa 1).

  § 2.  Kinnitada Haljala valla territooriumil asuvate riiklikust teeregistrist puuduvate metsateede ja metsateedel asuvate mitteavalike erateede nimekiri (lisa 2).

  § 3.  Kinnitada Haljala valla mitteavalike erateede nimekiri (lisa 3).

  § 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 6.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Kohalike teede, kohalikel teedel asuvate metsateede ja avalikult kasutatavate erateede nimekiri
  [RT IV, 30.04.2014, 13 - jõust. 03.05.2014]

  Lisa Riiklikust teeregistrist puuduvate metsateede ja metsateedel asuvate mitteavalike erateede nimekiri
  [RT IV, 12.02.2014, 23 - jõust. 15.02.2014]

  Lisa Erateede nimekiri