Teksti suurus:

Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014. a määruse nr 19 “Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2015, 3

Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014. a määruse nr 19 “Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 22.04.2015 nr 5

Määrust muudetakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 punkti 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014. a määruse nr 19 “Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri” punkt 3.4.9 sõnastada järgmiselt: „3.4.9 Ühiskanalisatsioonirajatiste kaitsmiseks ja suublasse lastava heitvee nõuetele vastavuse tagamiseks kehtivad reovee reostumuse piirkontsentratsioonid reoainete kaupa järgmiselt:

Saasteaine näitajaI gruppII gruppIII gruppMaksimaalne piirkontsentratsioon
Hõljuvaine mg/lKuni 300301 kuni 720721 kuni 1300Üle 1300
BhT7 mg/lKuni 290291 kuni 750751 kuni 1400Üle 1400
Üldfosfor mg/lKuni 56 kuni 1516 kuni 30Üle 30
Üldlämmastik mg/lKuni 2526 kuni 7576 kuni 90Üle 90
pH6 kuni 96 kuni 96 või 9Alla 6 või üle 9
KHT mg/lKuni 500501 kuni 15001501 kuni 2500üle 2500
Naftasaadused mg/lKuni 0,30,3 kuni 1,01,1 kuni 5,0üle 5,0

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Kala
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json