Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2015. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2015, 48

Kanepi valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 21.04.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2015. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Kanepi valla 2015 aasta koondeelarve