Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 17 "Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2016, 5

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 17 "Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 20.04.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikes 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 17 "Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine" muutmine
(1) Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruses nr 17 "Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine" ( RT IV, 28.05.2016, 29 ) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lisatakse punkt 4 järgmises sõnastuses:
4) lastehoiurühmas - 15% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json