Rahandus ja eelarveMajandusaasta aruanne

Teksti suurus:

Sõmeru valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Sõmeru valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2016, 32

Sõmeru valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Vastu võetud 27.04.2016 nr 51

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1 ning Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõige 11 alusel.

§ 1.  Majandusaasta aruande kinnitamine

  Kinnitada Sõmeru valla 2015. aasta majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa Majandusaasta aruanne