Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 5

Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 23.04.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruses nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ 7) romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub visuaalselt linna puhtust ja heakorda.“;
  2) paragrahvi 3 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) üldkasutataval maa-alal asuva haljasala või muu roheala ja selle rajatiste kahjustamine, puude ja põõsaste raiumine või hävitamine linnavalitsuse kooskõlastuseta;“;
  3) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) tegema heakorratööd ise avalikult kasutataval teel parkiva heakorratöid seganud mootorsõiduki ümbruses ühe meetri ulatuses mootorsõidukist.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json