Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 32

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõikeid 6 ja 7.

§ 1.   Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

  Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ vastavalt lisadele.

§ 2.   Arengustrateegia dokumentide avalikustamine

  Määruse paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia avalikustatakse Väike-Maarja valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. maist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

Lisa 1 Seosed teiste arengudokumentidega

Lisa 2 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia teemarühmade koosseisud

/otsingu_soovitused.json