Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva valla jäätmekava aastateks 2020-2025

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2020, 2

Põlva valla jäätmekava aastateks 2020-2025

Vastu võetud 23.04.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364, jäätmeseaduse § 42 lõike 1, § 59 lõike 1 ning Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Põlva valla jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Põlva Vallavolikogu 18. märtsi 2011. a määrus nr 8 "Põlva linna ja Põlva valla ühise jäätmekava aastateks 2011–2020 vastuvõtmine";
  2) Laheda Vallavolikogu 21. detsembri 2015. a määrus nr 13 "Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020" vastuvõtmine;
  3) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. detsembri 2015. a määrus nr 12 "Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016–2020" vastuvõtmine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla jäätmekava aastateks 2020-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json