Teksti suurus:

Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 31 “Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2020, 22

Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 31 “Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.04.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 31“Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord“ § 3 täiendatakse 4. lõikega järgmises sõnastuses:
„(4) Kui lapsevanemal on kolm või enam last, kes kasutavad kohta Tartu valla lasteaias, siis kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Nimetatud erisuse rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 1. aprillist 2020.

Üllar Loks
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json