HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2020, 28

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 31
RT IV, 29.11.2018, 11
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2020RT IV, 30.04.2020, 2203.05.2020, rakendatakse alates 01.04.2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Tartu valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) käivate laste vanemate (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa (kohatasu) suuruse lasteaiakulude katmisel.

§ 2.   Kohatasu

  Kohatasu on lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaline katmine lapsevanema poolt.

§ 3.   Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

  (1) Kehtestada Lähte Lasteaias Kiisupere, Raadi Lasteaias Ripsik ja Kõrveküla Lasteaias Päikeseratas käiva lapse kohatasu vanemate poolt kaetava osa määraks ühes kuus:
  1) perioodil 01.01.-31.12.2019 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  2) perioodil 01.01.-31.12.2020 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  3) perioodil 01.01.-31.12.2021 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast.

  (2) Kehtestada Tabivere Lasteaias käiva lapse kohatasu vanemate poolt kaetava osa määraks ühes kuus:
  1) perioodil 01.01.-31.12.2019 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  2) perioodil 01.01.-31.12.2020 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  3) perioodil 01.01.-31.12.2021 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast.

  (3) Kehtestada Laeva Lasteaias käiva lapse kohatasu vanemate poolt kaetava osa määraks ühes kuus:
  1) perioodil 01.01.-31.12.2019 5,5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  2) perioodil 01.01.-31.12.2020 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
  3) perioodil 01.01.-31.12.2021 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast.

  (4) Kui lapsevanemal on kolm või enam last, kes kasutavad kohta Tartu valla lasteaias, siis kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea. Nimetatud erisuse rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.
[RT IV, 30.04.2020, 22 - jõust. 03.05.2020, rakendatakse alates 01.04.2020]

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu arvestatakse 12. kuu eest v.a Laeva lasteaed, kus kohatasu arvestatakse 11. kuu eest. Kohatasu arvestamine algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast ning lõpeb sealt välja arvamise kuu viimase päevaga.

  (2) Vanem tasub kohatasu esitatud arve alusel.

  (3) Lapse puudumisel lasteaiast mistahes põhjusel vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta.

  (4) Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel mistahes põhjusel kalendrikuu jooksul on vanem kohustatud tasuma kaetava osa täies mahus.

  (5) Vanemate poolt kaetava osa tasumata jätmisel rohkem kui kahe kalendrikuu eest arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja ja saamata jäänud kaetav osa nõutakse sisse vastavalt kehtivale regulatsioonile.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json