Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 53

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 26.04.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel volitusnormi kehtetuks tunnistamise tõttu.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 19. juuni 2012 määrus nr 7 "Keila Noortekeskuse põhimäärus" on kehtetu alates 28.04.2021, millal jõustus Keila linnavolikogu 27.04.2021 otsus nr 10 „Keila Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json