Teksti suurus:

Tarvastu Vallavalitsuse 25.06.2013 määruse nr 2 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2021, 54

Tarvastu Vallavalitsuse 25.06.2013 määruse nr 2 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.04.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavalitsuse 25.06.2013 määrus nr 2 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Karu
vallavanem

Reet Pramann
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json