Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimede määramine

Kohanimede määramine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2013, 14

  Kohanimede määramine

  Vastu võetud 22.05.2013 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, § 30 lõike 1 punkti 2, kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktide 4 ja 6, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõigete 1 ja 2 ja Haljala Vallavolikogu 19.04.2005.a määruse nr 46 „Kohanimeseadustest tulenevate kohustuste ja õiguste delegeerimine“ ning Haljala Vallavalitsuse 13. märtsi 2013 korralduse nr 93 „Haljala alevikus asuva Vasta kinnistu, Jaani-Mardi kinnistu ja Aasa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ alusel

  § 1.   Määrata Haljala alevikus Vasta, Jaani-Mardi ja Aasa kinnistu detailplaneeringu alal planeeritud teedele nimeks Jäälinnu tee ja Metsvindi tee vastavalt lisatud asendiplaanile.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leo Aadel
  Vallavanem

  Riina Must
  Vallasekretär

  Lisa Asendiplaan

  /otsingu_soovitused.json