SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varbla Hooldekodu hooldusteenuse kohamaksumuse kinnitamine

Varbla Hooldekodu hooldusteenuse kohamaksumuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Varbla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2013, 15

Varbla Hooldekodu hooldusteenuse kohamaksumuse kinnitamine

Vastu võetud 15.05.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 aluse.

§ 1.   Varbla Hooldekodu hooldusteenuse kohamaksumus

  (1) Kinnitada Varbla Hooldekodu hooldusteenuse kohamaksumuseks 470 eurot.

  (2) Kui hooldekoduteenuse lepingu sõlmija või hooldatav on registreeritud Varbla valla elanikuks, on kohamaksumuse suuruses 450 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Varbla Vallavolikogu 28.01.2009 määrus nr 2 "Varbla Hooldekodu hooldusteenuse kohamaksumuse kinnitamine".

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.07.2013.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marika Sabiin
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json