Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 38

Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Vastu võetud 21.05.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Kehtna valla rahvaraamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi tingimused ning kord.

  (2) Mittevajalikuks võib tunnistada teaviku:
  1) mida on raamatukogus eksemplaridena rohkem, kui teenindamiseks vajalik;
  2) mille sisu ei ole enam aktuaalne ning teaviku laenutamiseks ja kasutamiseks puudub nõudlus;
  3) mis on heaks teenindamiseks liialt lagunenud või kasutuskõlbmatu.

  (3) Mittevajalikud teavikud kustutatakse kogust ja raamatukogu kataloogist õigusaktis sätestatud korras.

  (4) Mittevajalikud teavikud võib raamatukogu tasuta võõrandada või müüa vastavalt direktori kinnitatud kustutusaktile.

§ 2.   Ettevalmistav töö

  (1) Mittevajalikest teavikutest valib tasuta võõrandamiseks või müügiks pakutavad välja raamatukogu direktor.

  (2) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud teavikutes kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljendid ja inventarinumbrid. Teavikutele märgitakse müügihind.

§ 3.   Teavikute tasuta võõrandamine ja müük

  (1) Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse esmajärjekorras teistele Kehtna valla asutustele ja teistele kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutustele väljaspool valda ning seejärel elanikele.

  (2) Müügiks eraldatud teavikute hinna määrab kustutusaktis olevat hinda arvestades raamatukogu direktor.

  (3) Teavikute müügi kohta väljastab direktor või raamatukoguhoidja ostjale kassa sissetulekuorderi kviitungi väljaarvatud tasumisel raha ülekandega.

  (4) Teavikute müügist saadud tulu arvestatakse raamatukogu eelarvesse laekumisena raamatukogu tasulistest teenustest.

  (5) Mittevajalikke teavikuid võib tasuta võõrandada ja müüa selleks korraldatud üritustel.

  (6) Ruumi olemasolul on raamatukogus eraldi riiul vastavate teavikute pidevaks pakkumiseks külastajatele.

  (7) Võõrandamata teavikud utiliseeritakse.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juunil 2014. a.

Katrin Velleste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json