Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rae valla 2014.–2017. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 50

Rae valla 2014.–2017. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 15.10.2013 nr 112

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §37, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §20 ja §30 ning Rae valla põhimääruse §67, Rae Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2014 - 2017.
2. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

Lisa Rae valla 2014.–2017. aasta eelarvestrateegia kinnitamine

/otsingu_soovitused.json