Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse, teenistujate palgaastmete ja nendele vastavate palgamäärade kinnitamine

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse, teenistujate palgaastmete ja nendele vastavate palgamäärade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 53

  Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja jaotuse põhigruppidesse, teenistujate palgaastmete ja nendele vastavate palgamäärade kinnitamine

  25.11.2014 10:45
  Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus, aktile lisatud puudunud vastuvõtuandmed Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  Vastu võetud 21.05.2013 nr 107

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36, avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 11 lõike 1 alusel ja lähtudes Rae Vallavalitsuse ettepanekust

  § 1.   Kinnitada Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja jaotus põhigruppidesse 2013. aastal vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate palgaastmed ja nendele vastavad palgamäärad vastavalt lisale 2.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 20. novembri 2012 määruse nr 91 “Rae valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” paragrahv 1.

  § 4.   Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. aprillist 2013.

  § 5.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist..

  Agu Laius
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja jaotus põhigruppidesse

  Lisa 2 Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate palgaastmed ja nendele vastavad palgamäärad

  /otsingu_soovitused.json