Teksti suurus:

Karksi valla arengukava 2009 - 2018

Karksi valla arengukava 2009 - 2018 - sisukord
  Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 59

  Karksi valla arengukava 2009 - 2018

  Vastu võetud 17.12.2008 nr 98

  Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike1 punkti 7, § 37 lõike 3 ja Karksi valla põhimääruse § 43 lõike 3.

  § 1.   Kinnitada Karksi valla arengukava 2009 -2018 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 15. oktoobri 2003 määrus nr 23 „Karksi valla arengukava aastateks 2004 – 2010 kehtestamine”, 21. veebruari 2007 määrus nr 34 „Karksi valla arengukava investeeringute kava aastateks 2007–2010” ja 27. novembri 2007 määrus nr 67 „Karksi valla arengukava aastani 2010 täiendamine”.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

  Heino Luik
  Volikogu esimees

  Lisa  Karksi valla arengukava 2009-2018

  /otsingu_soovitused.json