PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Karksi valla üldplaneeringu kehtestamine

Karksi valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 63

  Karksi valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 21.07.2006 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 31, planeerimisseaduse § 24 lõike 3, Karksi valla ehitusmääruse § 13 lõike 3 ja Viljandi maavanema 16. juuni 2006 korralduse nr 499 “Üldplaneeringule heakskiidu andmine” alusel.

  § 1.   Kehtestada Karksi valla üldplaneering*.

  § 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2006. a.

  Heino Luik
  Volikogu esimees

  * Ülpdlaneering koos lisadega asub Karksi Vallavalitsuses ja valla kodulehel www.karksi.ee

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json