PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2014, 76

Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine

Vastu võetud 10.10.2002 nr 29
jõustumine 01.11.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.201001.01.2011, pikendatud Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivust kuni 2014. aasta lõpuni

Võttes aluseks Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahvi 24 lõike 2, § 25 lõike 4 ja § 27 lõike 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ning tutvunud Paide linna üldplaneeringu projektiga, Paide Linnavolikogu määrab:
1. Kehtestada Paide linna üldplaneering aastani 2010;
[Paide Linnavolikogu 20.05.2010 määrusega nr 9 pikendatud kehtivust kuni 31.12.2014]
2. Tühistada seni Paide linna üldplaneeringuna kehtiv generaalplaan aastast 1975;
3. Paide Linnavalitsusel:
1) teatada üldplaneeringu kehtestamisest maakondlikus ajalehes.
4. Määrus jõustub 01. novembril 2002.

Lisa 1 Bensiinitanklad

Lisa 2 Elamumaad

Lisa 3 Elaniketihedus

Lisa 4 Keskkonnamõju hindamine

Lisa 5 Riikliku kaitse all olevad objektid

Lisa 6 Maakasutuspiirangud

Lisa 7 Maakasutusplaan

Lisa 8 Rattateed ja mänguväljakud

Lisa 9 Tänavad ja parklad

Lisa 10 Äri- ja tootmismaad

/otsingu_soovitused.json