Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 16.09.2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2018, 1

Rae Vallavolikogu 16.09.2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.05.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

§ 1.   Muuta Rae Vallavolikogu 16.09.2014 määrust nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ järgmiselt:

  (1) Lisada § 8 lõige 11 järgmises sõnastuses: "
(11) Toetust makstakse kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.“

  (2) Muuta § 8 lõige 5 punkt 3 järgmises sõnastuses:
„3) kui vanem või eestkostja on loobunud pakutavast lasteaiakohast välja arvatud § 8 lõikes 1¹ nimetatud juhul;“

  (3) Muuta § 11 lõige 3 punkt 2 järgmises sõnastuses: "2) sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik, kes tõendab oma allkirjaga, et on taotleja lapse treener.“

  (4) Muuta § 11 lõiget 11 järgmises sõnastuses:
"11) Kuluhüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil jaanuarist- detsemberini osutatud teenuste eest).“

  (5) Muuta § 11 lõige 12 järgmises sõnastuses:„12) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta 45 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.“

„12) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta 45 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.“

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
Rae Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json