Teksti suurus:

Õpetaja elutöö auhind

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2018, 12

Õpetaja elutöö auhind

Vastu võetud 24.05.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Tartu linna põhimääruse § 28 lõike 6 alusel.

§ 1.   Õpetaja elutöö auhind

  (1) Õpetaja elutöö auhind (edaspidi auhind) on Tartu linna makstav rahaline preemia Tartu linnas tegutseva õppeasutuse (edaspidi õppeasutus) õpetajale eesmärgiga väärtustada ja tunnustada õpetajat aastatepikkuse tulemusliku ja silmapaistva õpetajatöö eest.

  (2) Auhind on ühekordne ja makstakse välja üks kord kalendriaastas kuni viiele õpetajale tulemusliku pikaajalise tegevuse eest õpetajana.

  (3) Auhinna suurus on 10 000 eurot.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  Avalik konkurss õpetaja elutöö auhinnale kuulutatakse välja Tartu linna kodulehel igal aastal märtsikuu jooksul.

§ 3.   Taotlus õpetajale auhinna määramiseks

  (1) Taotlus õpetajale auhinna määramiseks esitatakse haridusosakonnale 30. aprilliks.

  (2) Taotluse esitab õppeasutuse juht, tuues välja õpetaja auhinnale kandideerimise põhjenduse ja tööalase panuse kirjelduse.

  (3) Taotlusele tuleb lisada õppeasutuse hoolekogu või nõukogu arvamus.

§ 4.   Taotluste hindamine

  (1) Esitatud taotlusi hindab kuni 11-liikmeline komisjon. Komisjoni moodustab ja koosseisu kinnitab Tartu Linnavalitsus korraldusega igal kalendriaastal taotluste esitamise ajaks.

  (2) Komisjon hindab taotlusi järgmiste kategooriate kaupa:
  1) koolieelse lasteasutuse õpetaja;
  2) üldhariduskooli õpetaja;
  3) huvikooli õpetaja;
  4) kutseõppeasutuse õpetaja.

  (3) Taotluste hindamisel arvestab komisjon kandidaadi:
  1) panust laste arengu toetamisel;
  2) tegevust, mis on olnud eeskujuks kolleegidele;
  3) osalemist õppeasutuse edendamisel;
  4) pikaajalist ja silmapaistvat töötamist õpetajana.

§ 5.   Auhinna väljaandmine

  (1) Komisjon otsustab auhinna andmise hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva õppeaasta septembrikuus.

  (2) Auhind makstakse välja ühes osas auhinna saaja pangakontole.

§ 6.   Teavitamine

  Auhinna saajad avalikustatakse Tartu linna kodulehel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) 2018. aastal esitatakse taotlus õpetajale elutöö auhinna määramiseks 15. septembriks.

  (2) Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrus nr 79 "Õpetaja elutöö auhind" tunnistatakse kehtetuks.

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json