HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla õpilaste tunnustamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2018, 17

Väike-Maarja valla õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 23.05.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 p 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korra eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendamist, avaldada tunnustust silmapaistvate saavutuste eest.

  (2) Kord sätestab Kiltsi Põhikooli, Rakke Kooli, Simuna Kooli, Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Väike-Maarja Muusikakooli õpilaste tunnustamise.

  (3) Gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga tunnustatakse § 3 lõikes 4 toodud summaga lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule ka õpilasi, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Väike-Maarja vald ja kes lõpetavad gümnaasiumi väljaspool Väike-Maarja valda.

  (4) Õpilasi tunnustatakse rahalise haridustoetusega ja vastava tänukaardiga kooli aktusel.

§ 2.   Ettepaneku esitamine

  (1) Kool teeb vallavalitsusele kirjaliku ettepaneku tunnustamiseks vähemalt 15 tööpäeva enne aktust.

  (2) Ettepanekus esitatakse õpilase nimi, klass, isikukood ja tema tulemused, pangakonto number ja omaniku nimi (kui õpilasel ei ole kontot).

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata korra paragrahvi 1 lõikes 3 toodud juhul.

§ 3.   Õpilaste tunnustamine rahalise haridustoetusega

  (1) Eduka esinemise eest olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel jne, välja arvatud koolisport, tunnustatakse haridustoetusega:
  1) maakonna tasemel, 1.-3. koht kuni 80 eurot ja 4.-10. koht kuni 60 eurot;
  2) vabariiklikul tasemel, 1.-3. koht kuni 100 eurot ja 4.-10. koht kuni 80 eurot.

  (2) Eduka esinemise eest koolispordi võistlustel tunnustatakse haridustoetusega:
  1) maakonna tasemel, vähemalt kolmel alal 1.-3. koht kuni 30 eurot;
  2) vabariiklikul tasemel, 1.-3. koht kuni 50 eurot.

  (3) Võistkonna liikmeid tunnustatakse kuni 50% ulatuses § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud summast.

  (4) Kooli lõpetamisel tunnustatakse haridustoetusega:
  1) gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga summas 150 eurot;
  2) gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga summas 120 eurot;
  3) põhikooli lõpetamisel kiitusega summas 60 eurot.

  (5) Tunnustamiseks vajalikud rahalised vahendid nähakse ette valla eelarves.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Määruses käsitlemata õpilaste tunnustamisega seotud küsimusi otsustab vallavalitsus.

  (2) Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 22.05.2013 määrus nr 1 „Väike-Maarja valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json