HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Palivere Lasteaia Piibeleht arengukava 2018-2020 kinnitamine

Palivere Lasteaia Piibeleht arengukava 2018-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2018, 54

Palivere Lasteaia Piibeleht arengukava 2018-2020 kinnitamine

Vastu võetud 22.05.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 a määruse nr 9 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Palivere Lasteaia Piibeleht arengukava 2018-2020 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

Lisa Palivere Lasteaia Piibeleht arengukava 2018-2020

/otsingu_soovitused.json