Teksti suurus:

Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018. a määruse nr 11 "Lääneranna valla kriisikomisjoni põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2019, 1

Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018. a määruse nr 11 "Lääneranna valla kriisikomisjoni põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018.a määruse nr 11 "Lääneranna valla kriisikomisjoni põhimäärus" § 3 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Komisjonis on 3 - 8 liiget.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 9. maist 2019. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Pikkmets
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json