Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.05.2019, 3

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 08.05.2019 nr 69

Käesolev määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64, § 68 lõike 2 ning halduskohtumenetluse seadustiku § 46 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Lasva Vallavolikogu 25.02.2000 määrus nr 9 "Valla haridusasutuste põhimääruste kinnitamine".

  (2) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 9 „Tugiisikuteenuse osutamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavolikogu 26.04.2012 määrus nr 9 „Teenuse Tugiisikuteenus osutamise kord Sõmerpalu vallas“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Lasva Vallavolikogu 23.10.2015 määrus nr 10 „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lasva vallas“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json